MRU lektorės Rasos Erentaitės tinklalapis » Publikacijos

Publikacijos

Straipsniai/ Articles:

Erentaitė, R., Žukauskienė, R., Beyers, W., Pilkauskaitė-Valickienė, R. (2012). Is news media related to civic engagement? The effects of interest in and discussions about the news media on current and future civic engagement of adolescents. Journal of Adolescence, 35 (3), 587-597. doi: 10.1016/j.adolescence.2011.12.008 .

Erentaitė, R., Bergman, L.R., Žukauskienė, R. (2012) Cross-contextual stability of bullying victimization: A person-oriented analysis of cyber and traditional bullying experiences among adolescents. Scandinavian Journal of Psychology, 53 (2), 181-190. doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00935.x .

Žukauskienė, R., Malinauskienė, O., Erentaitė, R. (2011). Tėvų auklėjimo stiliaus ir emocinio intelekto sąsajos su vyresniųjų paauglių saviveiksmingumu bei saviverte pagal lytį. Psichologija, 44, 22-41. ISSN 1392-0359.

Erentaitė, R. (2011). ‘We are simply more beautiful’: counterstories of Lithuanian migrant women in London. In E. H. Oleksy, J. Hearn, & D. Golanska (Eds.) The Limits of Gendered Citizenship. Contexts and Complexities. (pp. 212-225). London: Routlegde.

Erentaitė, R., Žukauskienė, R. (2010). Gender identity and internalizing symptoms among Lithuanian adolescents. R. Žukauskienė (Ed.) Proceedings of the XIV European Conference on Developmental Psychology. (pp. 524-529). Bologna: Medimond. ISBN 978-88-7587-584-8

Malinauskienė O., Vosylis R., Erentaitė R., Žukauskienė R. (2010). Vyresniųjų paauglių lyties tapatumo ir tėvų auklėjimo stiliaus ryšiai. Socialinis darbas, 9 (2), 135-143. ISSN 1648-4789

Erentaitė, R. (2008). Kultūrinių prielaidų refleksijos galimybės ir ribos dirbant su socialinės atskirties grupėmis. Socialinis darbas, 7 (3),  103-109. ISSN 1648-4789

Bandzevičienė, R., Erentaitė, R., Kury, H. (2003). Seksualinės prievartos aukų stigmatizavimo tendencijos. Socialinis darbas, 2 (4),  75-88. ISSN 1648-4789

Tezės/ Published theses:

Erentaitė, R. (2011). Vyresnių paauglių merginų moteriškumo ideologijos ir emocinių sunkumų sąsajos. Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas. Konferencijos medžiaga. (pp. 42-43). Vytauto Didžiojo Universitetas,  Bendrosios psichologijos katedra.

Erentaitė, R. (2009). Lyties tapatumo dimensijos ir psichologinis prisitaikymas vėlyvojoje paauglystėje. I. Salialionė, A. Kairys (Eds.) Žmogus XXI amžiuje: kas naujo? VI Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija. (pp. 82-89). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-9955-33-457-6

Erentaitė, R., Ustinavičiūtė, L., & Žukauskienė, R. (2009). Victims and bullies in cyber space: Does gender identity play a role? Cyberbullying: definition and measurement. Abstract book. Vilnius: Mykolas Romeris University, 35-36. ISBN 9789955191353

Erentaitė, R., & Žukauskienė, R. (2009) Multidimentional gender identity: implications for psychosocial adjustment in late adolescence. XIVth European conference on developmental psychology. Vilnius: Mykolas Romeris University. ISBN 9786099509808

Erentaitė, R. (2006). Lietuvės Londone: iššūkiai moterų tapatybėms ir įgalinančio atsako potencialas. A. Urbonienė, V. Jurėnienė (Eds.) Moterys postmodernioje visuomenėje. Konferencijos pranešimų medžiaga. (pp. 36-48). Kaunas:  Kauno technologijos universitetas. ISBN 9955-25-141-7

Metodiniai leidiniai/ Other publications:

Reingardė, J., Vasiliauskaitė, N., & Erentaitė, R. (2010). Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose. Vilnius, Kaunas: Tolerantiško jaunimo asociacija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. ISBN 978-609-95133-1-7

Erentaitė, R. (2008). Keeping the door open: Assistance to children leaving care in the Baltic Sea Region. Vilnius: Council of the Baltic Sea States.

Abramavičiūtė, I., Augutienė, R., Erentaitė, R., Gorovičiūtė, D., Kalašnykas, R., Lančinskas, & K., Sipavičienė, A. (2005). Teisėsaugos institucijų veikla, susidūrus su prekyba žmonėmis. Vilnius: Tarptautinė migracijos organizacija, Socialinių tyrimų institutas. ISBN 9955-9594-3-6

Sipavičienė, A., Erentaitė, R., Tureikytė, D., Gorovičiūtė, D., Gaidys, V., Bazylevas, I, Žekonis, R., & Augutienė, R. (2004). Prekyba moterimis: problema, prevencija, pagalba aukoms. Vilnius: Tarptautinė migracijos organizacija, Vilniaus universitetas. ISBN 9955-9594-2-8