MRU lektorės Rasos Erentaitės tinklalapis » CV

CV

Išsilavinimas

2008-2013 – Psichologijos doktorantūra, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius
2004-2005 – Lyčių studijų magistro laipsnis, Vidurio Europos universitetas, Budapeštas
2000-2003 – Psichologijos magistro laipsnis, Lietuvos teisės universitetas, Vilnius
1996-2000 – Psichologijos bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas, Vilnius

Darbovietės

2007-dabar – Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedra (lektorė)
2011-dabar Migrantų informavimo ir konsultavimo centras Plius (psichologė, antraeilės pareigos)
2007-2008 – Baltijos jūros šalių tarybos (CBSS) Rizikos grupės vaikų skyrius (konsultantė)
2001-2007 – Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) Vilniaus biuras (projektų vadovė)

Stažuotės, mokymai

2010 02-05 Stažuotė Stokholmo universiteto Psichologijos katedroje, Raidos tyrimų laboratorijoje
2009 05 Stokholmo universiteto taikomosios statistikos kursas „Struktūrinių lygčių modeliavimas-2“
2009 05 Kopenhagos universiteto Psichologijos instituto seminaras doktorantams ”Vaikų tyrimai institucijose”
2009 04 Jenos Universiteto IGC tarptautinė psichologijos doktorantų vasaros stovykla
2008 11 Orebro universiteto taikomosios statistikos kursas „Struktūrinių lygčių modeliavimas-1“

Projektai

2010-2011 “Iššūkiai identitetui globalizacijos sąlygomis: tarpdisciplininė ir tarpkultūrinė perspektyvos” (IP CHALID – Challenges to Identity in the Context of Globalization: Multidisciplinary and Multicultural Perspectives). Erasmus intensyvi programa, lektorė

2009 “Politinės socializacijos raida nuo paauglystės iki jaunystės: piliečių politinio tapatumo formavimosi mechanizmai Lietuvoje“, tyrėja

2009 “Internetinės patyčios: naujų technologijų negatyvaus naudojimo įveika ir pozityvaus naudojimo stiprinimas edukacinėje aplinkoje, tarpusavio ryšiuose”, tyrėja

2007-2008 “Programų vaikams, paliekantiems globos institucijas, apžvalga Baltijos regione”, Baltijos jūros šalių taryba (CBSS), apžvalgos autorė

2005-2007 TMO regioninio projekto „Baltijos šalių pareigūnų pajėgumo kovoje su prekyba žmonėmis stiprinimas“ koordinatorė

2003-2004 TMO projekto “Prekybos moterimis prevencija Baltijos šalyse: mokymai policijos pareigūnams ir socialiniams darbuotojams“ metodikų bendraautorė, lektorė

2001-2004 TMO projekto “Pagalba prekybos žmonėmis aukoms” koordinatorė Lietuvoje